Về chúng tôi

Đến với NOBI Việt Nam :

Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là: “Xây dựng NOBI thành thương hiệu được nghĩ đến đầu tiên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có mong muốn kinh doanh trực tuyến”

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là: “Hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Thành viên