Thiết kế website được thực hiện theo quy trình nào ?

Thiết kế website tại NOBI được thực hiện theo quy trình sau:

  1. Khách hàng lựa chọn giao diện từ kho giao diện và đưa ra yêu cầu chỉnh sửa theo bố cục đã chọn. (02 ngày làm việc).
  2. NOBI triển khai thực hiện trên tên miền con theo dạng tencongty.nobi.vn (05 ngày làm việc).
  3. Chạy thử với dữ liệu demo do NOBI tự biên soạn và hiệu chỉnh (khoảng 03 ngày làm việc). Giai đoạn này, nếu khách hàng đã có dữ liệu ban đầu, NOBI sẽ hỗ trợ upload lên website.
  4. Triển khai lên hosting và tên miền của khách hàng, hướng dẫn biên tập dữ liệu và quản lý website (01 ngày làm việc).
  5. Bàn giao các thông tin quản lý và thanh lý hợp đồng.

Quy trình thiết kế website

Chú ý trong quá trình thiết kế website:

  1. NOBI chỉ hỗ trợ biên tập dữ liệu trong thời gian thực hiện hợp đồng. Sau khi khách hàng cung cấp đủ thông tin.
  2. Hợp đồng được coi là hoàn tất sau khi bản chạy thử với dữ liệu DEMO được chấp nhận.